Monday, May 2, 2011

Dunia Akhir Zaman

Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Pada waktu itu orang


yang berdusta dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang khianat akan


disuruh memegang amanah, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, dan yang


berpeluang bercakap hanyalah golongan ‘Ruwaibidhah’. Sahabat bertanya, apakah Ruwaibidhah


wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang bodoh yang bercakap mengenai urusan orang ramai.

[HR Ahmad]

No comments: